8 elemenata na koje morate obratiti pažnju kako bi Vaši ugovori o poslovnoj saradnji najbolje zaštitili Vaš interes

Piše: Aida Kosović (dipl. iur., MA evropske studije)

Jedno od vrlo čestih pitanja naših klijenata u Norma Consultingu je vezano za ugovore koje moraju imati nakon otvaranja firme, te koji je najbolji način da se zaštite od nepredviđenih situacija u poslovanju.

Naravno da svaka djelatnost ima svoje specifične ugovore zavisno od vrste posla koja se obavlja, ali bez obzira da li ste u IT industriji, građevini, vazduhoplovstvu sigurno će vam trebati ugovor o poslovnoj saradnji, ugovor o radu i ugovor o zakupu. Baš zbog njihove učestalosti, poduzetnici često prelete preko njih i iskoriste neki primjerak koji našu na internetu. Ali bitnost sva tri ugovora za ukupno poslovanje je često od krucijalnog značaja.  Zbog toga ću posebno  predstaviti sva tri ugovora sa nekim njihovom specifičnostima.

Ovaj put ću malo detaljnije pričati o ugovoru o poslovnoj saradnji i odgovoriti na pitanje na kojih

8 elemenata morate  obratiti pažnju kako bi Vaši ugovori

o poslovnoj saradnji najbolje

zaštitili Vaš interes

Zašto je uopšte potrebno da pravite ugovor o poslovnoj saradnji? Obično ste na početku poslovnog odnosa vi i vaši poslovni partneri veoma entuzijastični o započinjanju novog projekta. Često mislite da ste konačno naišli na nekoga sa kim se odlično razumijete i jedva čekate da počnete sa realizacijom. U tom momentu uopšte ne razmišljate o tome da bi nešto moglo poći loše po Vas ili Vašu kompaniju. Povjerenje između vas je ogromno, jer šta bi moglo poći naopako? Istina je, potpuno suprotna. Sve može poći naopako.

Naime, vremenom se tačke gledišta i poslovni interesi mijenjaju. I upravo ugovor o poslovnoj saradnji koji ste potpisali sa svojim poslovnim partnerom može da bude garancija da ćete konfliktne ili problematične situacije riješiti na najbolji način, odnosno u uslovima koje ste prethodno definisali.

1. PISMENA FORMA: Prije svega ugovor o poslovnoj saradnji treba da bude u pismenoj formi. Naš zakon nije definisao formu ovog ugovora, iako on spada u najzastupljeniji oblik ugovora u privredi. Razloga da imate ovaj ugovor napismeno je puno, ali jedan od glavnih je da se tačno zna koji je razlog poslovne saradnje, šta očekuje i jedna i druga strana, koja su prava i obaveze, te definisati šta uraditi u slučaju kada nastane problem.

2. PROVJERITE S KIM ULAZITE U POSLOVNI ODNOS: Prije nego zaključite ovaj ugovor provjerite tačan naziv firme, adresu, ID broj, MBS broj, kao i zakonskog zastupnika firme. Svi ovi elementi će vam kasnije koristiti. Primjera radi, ID broj kako bi izdali račun, MBS broj kako bi provjerili da li je došlo do značajnih promjena u sudskom registru (firma u stečaju ili likvidaciji ili promijenjen vlasnik) i slično.

3. DEFINIŠITE BITNE ELEMENTE UNAPRIJED: Često mislite da kada dogovorite poslovni odnos, probleme, ako se i pojave, ćete usput rješavati. Ali, realnost je takva da često ugovorne strane misle da su dogovorile recimo isporuku određenih proizvoda/sirovina/usluga na jedan način koji je njima uobičajen, dok druga ugovorna strana ima razrađen drugačiji sistem prijema isporučenih proizvoda/sirovina/usluga. Iz tog razloga je bitno unaprijed definisati šta je uloga i jedne i druge strane u poslovnoj saradnji, te koje obaveze za obje strane proizilaze.

4. NAČIN PLAĆANJA: Novac je često razlog za nastajanje spora i što detaljnije ovaj dio definišete to ćete spriječiti nastajanje konflikta. Kada se plaćanje vrši i koji su uslovi da bi došlo do plaćanja (primjera radi: u roku od sedam dana od izdavanja računa i isporuke robe), ukoliko se isplata vrši u ratama,  definišite datume i uslove isplate.

5. DEFINIŠITE OKOLNOSTI KOJE SU BITNE ZA RASKID UGOVORA: U entuzijastičnom momentu kada sklapate partnerstvo, ne pada vam na pamet da razmišljate o njegovom okončanju, a često je upravo  to jedan od elemenata koji zadaju najviše glavobolje. Trebate uvijek znati kako izaći iz poslovnog odnosa ako Vam više ne odgovara. Uvijek možete da definišete određene situacije ili ponašanje partnera koja ako se naprave, ponove, te ako se ne isprave mogu dovesti do raskida.

6. DOGOVORITE NAČIN KAKO RIJEŠITI KONFLIKT: Sada veoma popularna klauzula u ugovorima jeste i klauzula koja predviđa unaprijed proceduru postupanja u slučaju konflikta ugovornih strana. Predvidite internu ili eksternu komisiju koja će sagledati predmet spora i donijeti odluku kojom će riješiti slučaj. Puno puta u praksi se pokaže da je nesporazum razlog za spor, a mislim da je puno lakše pokušati na ovakav način riješiti sukob, nego raskidati uspješnu poslovnu saradnju koja se lako mogla riješiti.

7. POVJERLJIVOST: Posjedovanje određenih informacija je kompetitivna prednost svake firme. Ulaskom u poslovnu saradnju, često otkrivate neke specifičnosti vašeg poslovanja zbog kojih ste uspješni. Kako bi se zaštitili od širenja ovih informacija, bitno je da dodate i klauzulu kojom drugu stranu obavezujete na strogo čuvanje poslovnih podataka koje saznaje u toku vaše saradnje, kao i da ih obavežete da nakon što zaključite poslovnu saradnju postoji obaveza i daljeg čuvanja poslovne tajne.

8. NADLEŽNO PRAVO: Ugovorne strane mogu dogovoriti i drugo pravo, a ne ono koje je mjesno nadležno za rješavanje sporova. Ukoliko smatrate da je neko pravo povoljnije za vas, tipa jer imate saznanje da za vas na povoljniji način rješava pitanje naknade štete, a koje je vama veoma bitno, uvijek ugovorom možete dogovoriti njega.

Navedeni elementi su samo neki od osnovnih koraka koje možete preuzeti u cilju vaše najbolje zaštite. Sve specifičnosti vezane za posao ili projekt uvijek unesite u tekst ugovora, a ukoliko budete imali problema ili nedoumica, uvijek se možete obratiti nama za savjet. Za više informacija pogledajte našu stranicu www.norma.ba ili pošaljite mail na ured@norma.ba

1 thought on “8 elemenata na koje morate obratiti pažnju kako bi Vaši ugovori o poslovnoj saradnji najbolje zaštitili Vaš interes”

  1. Pingback: 8 elemenata na koje morate obratiti pažnju kako bi vaši ugovori o poslovnoj saradnji najbolje zaštitili vaš interes!

Comments are closed.