JAVNE NABAVKE

Trebate stručnu pomoć oko pripreme tenderske dokumentacije? Nije Vam jasno šta se od Vas traži u tenderu, nemate vremena da pripremite sve dokumente ili jednostavno ne želite da se bavite tehničkim dijelom tendera, bićemo vaša puna tehnička podrška.

Bilo da Vam treba savjet oko analize tenderske dokumentacije, ili niste zadovoljni ishodom odabira najpovoljnijeg ponuđača i želite da se žalite na postupak, ne morate dalje tražiti. Mi smo partner kojeg ste trebali.

Svoje usluge nudimo u formi paketa. Pakete iz oblasti Javnih nabavki odaberite prema potrebama poslovanja. Ukoliko imate posebne zahtjeve, kreirat ćemo paket kako bi optimizirali našu uslugu i potpuno je prilagodili Vama.

Ugovorni organi imaju mogućnost razrade paketa prema potrebama, usluge se naplaćuju po dogovoru.

Ukoliko ste već kupili paket, ali su Vam potrebne dodatne usluge, obavještavamo Vas da se svaka naredna uslugu naplaćuje po dogovoru.

PAKETI USLUGA ZA Javne Nabavke

Opis Usluge za ponuđačePaket BasicPaket StandardPaket SuperiorPaket Gold
Broj sati za konsultacije uključen u paket mjesečno do 3hdo 6hdo 12hdo 20h
Broj postupaka javnih nabavki mjesečno1 jednostavni2
jednostavna
2
(1 jednostavan i 1 komplikovan)
2
komplikovana
Analiza tenderske dokumentacije
Savjetovanje u pripremi dokumentacije i sačinjavanju ponuda za ponuđače u postupcima javnih nabavki
Izrada dokumenata za ponudu (izjave)
Savjetovanje tokom procesa sastavljanja ponude
Prikupljanje dokumentacije za učešće ponuđača u postupku javne nabavke (sud, banke)
Priprema podnesaka prema ugovornom organu (zahtjeva, upita, odgovora, pojašnjenja)
Analiza ugovora o javnoj nabavci
Priprema žalbe u postupku javne nabavke
Cijena Paketa na mjesečnom nivou289KM379 KM529 KM799KM


Opis Usluge za ugovorne organePaket BasicPaket StandardPaket SuperiorPaket Gold
Konsultacije u svim fazama postupka javne nabavke za ugovorne organe mjesečno do 6hdo 8hdo 12hdo 20h
Cijena Paketa na mjesečnom nivou229KM299 KM369 KM599KM

Cijene u tabeli važe samo za klijente koji zaključe ugovor na godinu dana.

Pakete iz oblasti Javnih nabavki odaberite prema potrebama poslovanja. Ukoliko imate posebne zahtjeve, kreirat ćemo paket kako bi optimizirali našu uslugu i potpuno je prilagodili Vama!