RADNI ODNOSI

Svaka firma treba pouzdanog partnera u kreiranju ugovora o radu, vođenju evidencije radnog vremena, vođenje dosijea radnika, izradi rješenja o godišnjim odmorima i generalno vođenju  radnika u skladu sa zakonom. Ovo je od naručitog značaja kada se javi problem sa radnicima i postavi se pitanje otkaza ili kako postupiti u slučaju lakše i teže povrede radne obaveze. Mi smo partner koji će, u saradnji sa Vama, politiku radnih odnosa provoditi u skladu sa Vašim potrebama i u skladu sa zakonom.

Mozda Vam treba usluga izrade Pravilnika o radu? Mi ćemo ga skrojiti da savršeno odgovara Vašoj firmi i da prati njen rast.

Svoje usluge nudimo u formi paketa. Pakete iz oblasti Radnih odnosa odaberite prema potrebama poslovanja. Ukoliko imate posebne zahtjeve, kreirat ćemo paket kako bi optimizirali našu uslugu i potpuno je prilagodili Vama.

Cijene usluga navedenih u tabeli su za unaprijed predviđeni broj radnika. Odaberite paket usluga koji Vam odgovara, a ako imate više radnika nego je predviđeno paketom usluga, ponuditi ćemo Vam cijenu koju nećete moći odbiti. 


Evidencija radnog vremena

Usluge elektronske evidencije radnika, odnosno kontrola ulaza i izlaza radnika, koju je potrebno pratiti prema važećoj zakonskoj regulativi, radimo uz pomoć programa Attendo. Zahvaljujući ovom načinu evidencije radnog vremena, vaši radnici će moći da registruju početak i kraj rada putem mobilne aplikacije ili putem računara, a na vama je da odlučite koju solucija je najbolja za rad Vašeg kolektiva. Zahvaljujući ovoj usluzi u svakom trenutku možete znati gdje se radnik nalazi i da li obavlja zadatke koji su mu povjereni.

Cijene navedenih paketa je za zaključene ugovore od godinu dana.


Paketi usluga za radne odnose

Opis Usluge Paket Basic Paket StandardPaket SuperiorPaket Gold
Broj Radnika (uključen u cijenu)5102050
Izrada ugovora o radu
Elektronska evidencija radnika (kontrola ulaza i izlaza putem mobilne aplikacije)
Evidencija godišnjih odmor radnika
Evidencija odsustva po drugom osnovu
Izrada rješenja o godišnjim odmorima
Izrada potvrda o radnom odnosu i ostala rješenja za radnike
Dostavljanje obavjesti o zakonskim izmjenama
Izrada odluka u vezi radnog odnosa
Tumačenje zakonskih odredbi
Usklađivanje pravnih akata sa novim zakonom
Provođenje procedure otkaza
Izrada pravilnika 
Cijena Paketa na mjesečnom nivou229KM 349KM469KM699KM

Cijene u tabeli važe samo za klijente koji zaključe ugovor na godinu dana.