Da li je valjan ugovor na kojem je elektronski potpis, poslovnog partnera iz inostranstva, u Federaciji BiH?

Našli ste idealnog poslovnog partnera za realizaciju velikog posla. Potrošili ste mjesece u definisanju svih elemenata ugovora i sada ostaju samo tehnički detalji kako bi ugovor bio finaliziran. Ali Vaš poslovni partner na ugovor stavlja elektronski potpis, a vi se pitate da li je to uredu?

Sada trebate puno toga uzeti u obzir. Jedan od bitnih elemenata je svakako sud koji naznačite kao nadležan za rješavanje eventualnog spora.  

Ukoliko razmišljate o troškovima, onda ćete željeti to bude domaći sud (ali procesi traju duže) ili domaća arbitraža (kraći postupak, ali znatno skuplji). Razlog su troškovi postupka, a i sigurno već znate advokata od povjerenja koji bi Vas mogao zastupati u ovom slučaju. Ukoliko stavite nadležnost nekog drugog suda van naše zemlje, računajte da ćete morati angažovati advokata i da će troškovi postupka možda biti puno veći nego vrijednost samog posla koji ste ugovorili, te da ćete odustati od svega.

Ali ako ugovorite nadležnost našeg suda, onda trebate znati da naš sud nije imao puno slučajeva u kojem se postavilo pitanje valjanosti ugovora zbog elktronskog potpisa. U razgovoru sa  stalnim sudskim vještacima iz informacijsko-komunikacijskih oblasti, niko se još nije susretao sa pozivom suda u kojem su trebali vještačiti elektronski potpis, iako smatraju da to sa aspekta njihove struke ne bi bio problem. S druge strane, diskreciona odluka je suda da li će takav ugovor uzeti za pravovaljan, obzirom da elektronski potpis još nije zaživio u našem prometu.

I tu se postavlja pitanje da li želite da rizikujete i stavite samo elektronski pečat na ugovor, ili ćete uraditi sve što je u vašoj moći, kako bi se osigurali da ugovor sutra na sudu neće biti osporavan?  Svakako predlažem da tražite od druge ugovorne strane da stave pečat svoje firme na ugovor. Vi ćete biti sigurniji, a vaš pravni zastupnik će moći puno lakše da vodi cijeli slučaj.

Iako sam čula od svojih klijenata svakakve izgovore, od toga da ih je stid da traže tako nešto od svojih klijenata, pa do toga da će trebati previše vremena da se procedura potpisa realizuje i ugovor stupi na snagu. Ali stvarno pitanje je da li želite da izgubite pare koje ste zaradili i vrijeme zbog jedne tehnikalije na koju Vam je pravni savjetnik skrenuo pažnju? Mislim da ne.