JAVNE NABAVKE

Trebate stručnu pomoć oko pripreme tenderske dokumentacije? Nije Vam jasno šta se od Vas traži u tenderu, nemate vremena da pripremite sve dokumente ili jednostavno ne želite da se bavite tehničkim dijelom tendera, bićemo vaša puna tehnička podrška.

Bilo da Vam treba savjet oko analize tenderske dokumentacije, ili niste zadovoljni ishodom odabira najpovoljnijeg ponuđača i želite da se žalite na postupak, ne morate dalje tražiti. Mi smo partner kojeg ste trebali.

Usluge iz oblasti Javnih nabavki odaberite prema potrebama poslovanja. Ukoliko imate posebne zahtjeve, kreirat ćemo paket kako bi optimizirali našu uslugu i potpuno je prilagodili Vama.

Ugovorni organi imaju mogućnost razrade paketa prema potrebama, usluge se naplaćuju po dogovoru.

Analiza tenderske dokumentacije
Savjetovanje u pripremi dokumentacije i sačinjavanju ponuda za ponuđače u postupcima javnih nabavki
Izrada dokumenata za ponudu (izjave)
Savjetovanje tokom procesa sastavljanja ponude
Prikupljanje dokumentacije za učešće ponuđača u postupku javne nabavke (sud, banke)
Priprema podnesaka prema ugovornom organu (zahtjeva, upita, odgovora, pojašnjenja)
Analiza ugovora o javnoj nabavci
Priprema žalbe u postupku javne nabavke