freelancer FBiH

Freelancer FBiH

Radite kao freelancer, ali ne znate koja su vam zakonska prava i obaveze, i nemate kome da se obratite za rješavanje pravnih problema sa kojima se susrećete?

Bilo da ste IT stručnjak, građevinar, arhitekta, nastavnik jezika ili imate specifičnu djelatnost kojom se bavite, bilo da želite da se registrujete ili da nastavite da radite kao freelancer, mi smo pravo mjesto za vas.

Predvidjeli smo par usluga sa najčešćim problemima sa kojima se freelanceri susreću

Imate dodatna pitanja koja ovdje nismo obradili? kliknite ovdje

Porezna uprava: Dobili ste rješenje na poreznu osnovu u velikom iznosu?

Posjetila vas je Porezna uprava i dobili ste rješenje i pitate se šta je najpametnije da uradite. Da li imate osnova da se žalite i da li se vrijedi žaliti? Možda da se pokušate nagoditi s Poreznom uprave? Ili jednostavno da platite cijeli iznos, osnovan ili ne, u nadi da će vam oprostiti zatezne kamate?

Porezna uprava je u zadnjih par mjeseci intenzivirala posjete freelancerima koji nisu plaćali porez na ostvarenu zaradu (dohodak) u posljednjih pet godina, naročito na zaradu ostvarenu za pružene usluge i prodaju roba u inostranstvu.

Međutim, ono što ne znate jeste da porezni inspektori vrlo često pogrešno primjenjuju važeće propise,  ne uzimaju u obzir troškove vođenja posla, te je iznos osnovice koju je potrebno oporezovati često puno veći od onoga koji se stvarno treba platiti.

Ukoliko se susrećete s ovim problemom javite nam se na mail

Želite da registrujete svoj djelatnost? Ne znate koji je pravni oblik najbolji za vas?

Smatrate da ste ostvarili dobre kontakte sa svojim poslovnim partnerima, imate dovoljna, stabilna primanja i želite da se registrujete? Niste sigurni koji oblik registracije je za vas najbolje rješenje?

Postoje više pravnih formi u koje možete registrovati svoj posao. To može biti doo, obrt ili možda dopunska ili dodatna djelatnost ili nešto četvrto. Mogućnosti je puno, a oblik registracije zavisi od puno elemenata. Primjera radi, želite ako se registrujete kao obrt za sve obaveze obrta odgovarate svom svojom imovinom. To znači ne samo sa imovinom koju imate registrovanu na obrt, nego sva sredstva koja imate na svoje ime (računi, pokretna i nepokretna imovina). S druge strane, ako se registrujete kao d.o.o. vi odgovarate za sve obaveze firme do visine udjela. S druge strane, osnivanje obrta je oko 300,00 KM (bez fiskalne kase), dok je registrovanje d.o.o. oko 2.000,00 KM.

Želite da stručno savjetovanje na temu najboljeg oblika registrcije za vas? Za cijenu od 80,00 KM ćemo vas konsultovati za najbolje rješenje kliknite ovdje

Često postavljena pitanja

Da li se mogu prijaviti za dobrovoljno plaćanje doprinosa?

Da, fizička lica se mogu prijaviti za dobrovoljno plaćanje doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje i/ili zdravstveno osiguranje pa bi tako ostvarila zakonska prava iz tih vrsta osiguranja.

Obrazac AMS-1035

Da bi prijavili porez potrebno je da popunite obrazac AMS-1035 i da predate u poreznu upravu u Općini u kojoj imate prijavljen boravak. Elektronski obrazac možete naći na ovom linku.

Ne želite da koristite generator? Onda možete koristi i pdf verziju: Obrazac AMS-1035

Potrebna vam je pomoć oko popunjavanja? kliknite ovdje

Šta ako je naša zarada već oporezovana nekim stranim porezom?

Realno da je strani isplatilac u „svojoj“ državi platio neki tamošnji porez na dohodak. Ako je zaista bilo tako i ako domaće lice može osigurati zvaničnu poresku prijavu koju je ovjerio poreski organ strane države, iznos stranog poreza se ovdje može iskoristiti kao olakšica. Naime, obračunati iznos poreza na dohodak u BiH se prije uplate može umanjiti za plaćeni strani porez na dohodak (ako se to može dokazati na spomenuti način).
Time se izbjegava duplo plaćanje poreza, a u BiH se treba doplatiti nedostajuća razlika ako je domaći porez viši od stranog (mada to gotovo nikad nije slučaj).

Da li mogu imati kao obrt klijenta izvan BiH?

Prema aktuelnom Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima vi se ne možete baviti prodavanjem svojih usluga van BiH. Ali imajte na umu da je ovaj zakon pravljen prije razvoja novih tehnologija i zakonodavac nije moga ni da predpostavi da će se na ovaj način razvijati privreda.

Međutim, novi zakon koji reguliše ovu oblas predviđa da možete imati inostrane klijente. Prijedlog zakona je usvojen, ali još nije objavljen u Službenim novinama FBiH. U momentu stupanja na snagu ovog zakona, moći ćete bez ikakvih zapreka da se bavite istim.

Kako osnovati obrt?

Za više informacija o osnivanju obrta sa svim troškovima osnivanja nađite na blogu.