RADNI ODNOSI

Svaka firma treba pouzdanog partnera u kreiranju ugovora o radu, vođenju evidencije radnog vremena, vođenje dosijea radnika, izradi rješenja o godišnjim odmorima i generalno vođenju  radnika u skladu sa zakonom. Ovo je od naručitog značaja kada se javi problem sa radnicima i postavi se pitanje otkaza ili kako postupiti u slučaju lakše i teže povrede radne obaveze. Mi smo partner koji će, u saradnji sa Vama, politiku radnih odnosa provoditi u skladu sa Vašim potrebama i u skladu sa zakonom.

Mozda Vam treba usluga izrade Pravilnika o radu? Mi ćemo ga skrojiti da savršeno odgovara Vašoj firmi i da prati njen rast.

Usluge koje nudimo iz oblasti Radnih odnosa možete odabrati prema potrebama poslovanja. Ukoliko imate posebne zahtjeve, kreirat ćemo paket kako bi optimizirali našu uslugu i potpuno je prilagodili Vama.


Evidencija radnog vremena

Usluge elektronske evidencije radnika, odnosno kontrola ulaza i izlaza radnika, koju je potrebno pratiti prema važećoj zakonskoj regulativi, radimo uz pomoć programa Attendo. Zahvaljujući ovom načinu evidencije radnog vremena, vaši radnici će moći da registruju početak i kraj rada putem mobilne aplikacije ili putem računara, a na vama je da odlučite koju solucija je najbolja za rad Vašeg kolektiva. Zahvaljujući ovoj usluzi u svakom trenutku možete znati gdje se radnik nalazi i da li obavlja zadatke koji su mu povjereni.


PRAVNE uslugE za radne odnose

Izrada ugovora o radu
Elektronska evidencija radnika (kontrola ulaza i izlaza putem mobilne aplikacije)
Evidencija godišnjih odmor radnika
Evidencija odsustva po drugom osnovu
Izrada rješenja o godišnjim odmorima
Izrada potvrda o radnom odnosu i ostala rješenja za radnike
Dostavljanje obavjesti o zakonskim izmjenama
Izrada odluka u vezi radnog odnosa
Tumačenje zakonskih odredbi
Usklađivanje pravnih akata sa novim zakonom
Provođenje procedure otkaza
Izrada pravilnika