PRAVNE USLUGE

Pravne usluge iz tabele možete izabrati na osnovu ponude ili možemo kreirati paket na osnovu Vaših potreba. U tom slučaju nam se obratite mailom.

Ukoliko Vam je potrebna pravna usluga koja nije navedena u tabeli, kontaktirajte nas!

PRAVNE USLUGE

Pravna savjetovanja
Pisana pravna mišljenja
Kurirske usluge po dokumentu
Sastavljanje dopisa
Sastavljanje ostalih pravnih akata po potrebi
Pravne analize
Usluge angažovanja prevodioca akata
Izrada podnesaka za sud
Usklađivanje pravnih akata sa novim zakonom
Izmjene u sudskom registru
Izrada dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola od upravnih organa (1 dokument)
Osnivanje startup-a/društva, te sve potrebne konsultacija osnivanja istog
Izrada internih akata društva
Prekršajni nalozi
Priprema za suđenja vezana za prekršajni nalog
Dostavljanje obavjesti o zakonskim izmjenama
Konsultacije na projektima