Absence manageri

Bolovanje: Koliko vaših radnika danas nije na poslu, koja su prava i obveze radnika, a koja poslodavca?

Problem odsutnih radnika (stručni naziv –  apsentizam) je tema koja se sve češće pokreće u firmama, a bilo da radite u velikim ili malim firmama, sigurno ste se susretali sa problemom radnika koji je često na bolovanju, a za koga se sumnja da zloupotrebljava bolovanje. Ali, kada govorimo o apsentizmu, poslodavcima zloupotreba bolovanja nije  jedini problem. Tu je i spajanje praznika, pauza pušača, kašnjenje radnika. Kada ste u menadžmentu i napravite presjek odsutnosti radnika vidite da u prosjeku svaki radnik… Read More »Bolovanje: Koliko vaših radnika danas nije na poslu, koja su prava i obveze radnika, a koja poslodavca?