dokumenti potrebni za obrt

osnivanje obrta

Kako pokrenuti obrt?

Kako pokrenuti obrt? Obrt je obavljanje privrednih djelatnosti koje su registrovane i  zakonom dopuštene. Ovo je i jedan od najlakših načina da  pokrenete svoj posao. Za razliku od doo procedure su dosta kraće, cijena registracije niža, a za postupak je nadležna Općina na kojoj imate prijavljen boravak,   Znači, prvi korak je javiti  se u nadležnu općinsku službu-prema mjestu prebivališta. Uglavnom je to odjel/služba za privredu, ali to sve varira od Općine  do Općine. U Općini ćete dobiti formular koji trebate… Read More »Kako pokrenuti obrt?